Miesiąc: listopad 2018

Ekspresowo i bezpiecznie do Pyrzowic – przebudowa Podwarpia

No Comments

W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli przedstawiciele władz województwa z marszałkiem Jakubem Chełstowskim i wojewodą Jarosławem Wieczorkiem na czele. Stronę rządową reprezentował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

„Droga S1 to duże przedsięwzięcie, do którego powróciliśmy. To bardzo niebezpieczny odcinek, na którym dochodzi do wielu groźnych wypadków. Zrealizujemy ten projekt, który połączy autostradę A1, lotnisko w Pyrzowicach, a niebawem także Polskę ze Słowacją. To ważna inwestycja dla bezpieczeństwa, komfortu jazdy i element szerokiego programu rządowego w zakresie poprawy infrastruktury drogowej”

– mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku Pyrzowice-Podwarpie to kolejny etap procesu zmierzającego do powstania pełnego przebiegu drogi S1 Pyrzowice-Zwardoń. Zakres inwestycji obejmuje wybudowanie drugiej jezdni na odcinku węzeł „Lotnisko” – Podwarpie o długości 9,722 km, w tym obiektów inżynierskich w ciągu budowanej jezdni (wiadukty, most), urządzeń ochrony środowiska, urządzeń wyposażenia oraz przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej.

„Dla mnie jako gospodarza województwa to niezwykle ważna informacja, a dla lotniska w Pyrzowicach kolejny impuls do rozwoju. Za dwadzieścia miesięcy będziemy się cieszyć z pięknej i bezpiecznej drogi, która sprawi, że województwo śląskie będzie mogło rozwijać się jeszcze szybciej”

– podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

Koszt inwestycji, która ma zakończyć się w kwietniu 2021 roku, to ponad 121,7 mln zł. Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: Rubau Polska sp. z o.o. i Construcciones Rubau SA z Hiszpanii.

Źródło: www.slaskie.pl

 

Categories: Przyroda, Urzędy, Zielona DG Tags: Tagi:

Dokończyć budowę Huty Katowice

No Comments

Zakończyć inwestycję z PRL-u w IV Rzeczpospolitej – to dopiero byłoby osiągnięcie! Realizacja ostatniej części projektu budowy Huty pozwoliłaby także na rozwój gospodarczy Dąbrowy Górniczej oraz stworzenie ram prawno-organizacyjnych do proekologicznego uporządkowania przestrzeni w jej najbliższym sąsiedztwie.

Aby to osiągnąć należy wybudować wiadukt, łączący bramy towarowe nr 8 (czynna) na Tworzniu i nr 7 (możliwe ponowne uruchomienie) na ulicy Towarowej z ulicą Podlesie. Na Podlesiu jak na Hucie – droga dwupasmowa z pasem zieleni oraz chodnikiem połączy zakłady AMP ze węzłem S1, umożliwiając przemieszczanie dowolnej liczby ciężarówek (TIR-ów).

I tu mamy pierwszy efekt ekologiczny – absolutny brak zabudowań przy tym ciągu komunikacyjnym – oraz biznesowy – wzdłuż całego wschodniego Podlesia aż do S1 można umiejscowić firmy obsługujące Hutę np. logistyczne (bazy TIR-ów), które teraz nielegalnie powstają głównie na Tworzniu. Dla takich miejsc proponujemy nazwę – Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG), gdzie docelowo można przenosić również inne uciążliwe dla Mieszkańców naszego Miasta firmy, choćby ze Strzemieszyc czy centrum Dąbrowy Górniczej, zachęcając je różnymi rozwiązaniami podatkowymi i prawnymi (np. jako wsparta przez Rząd strefa ekonomiczna oparta o ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji).

Następny pozytywny efekt ekologiczny dla mieszkańców Tworznia, Strzemieszyc i Ząbkowic można osiągnąć wprowadzając administracyjne zakazy wjazdu dla pojazdów powyżej 7 ton, a to:

  • na Tworzniu – od numeru 55 do skrzyżowania z Aleją Piłsudskiego,
  • w Strzemieszycach – na ulicy Puszkina przy wyjeździe z firmy Remondis,
  • w Ząbkowicach – na ulicy Związku Orła Białego od skrzyżowania z Aleją Roździeńskiego.

Tym samym samorząd Dąbrowy Górniczej wymusiłby skanalizowanie ruchu transportu ciężkiego przez nowy wiadukt Tworzeń/Podlesie oraz omijanie Ząbkowic poprzez rondo Gołonoska/Związku Orła Białego przez tereny inwestycyjne Tucznawa.

Przy okazji należałoby zrealizować (dokończyć) obwodnicę dla Ząbkowic i Tucznawy.

Pieniądze z programu Mosty Plus wydają się być pisane pod takie inwestycje…

Categories: Urzędy, Zielona DG Tags: Tagi: ,