Dokończyć budowę Huty Katowice

No Comments

Zakończyć inwestycję z PRL-u w IV Rzeczpospolitej – to dopiero byłoby osiągnięcie! Realizacja ostatniej części projektu budowy Huty pozwoliłaby także na rozwój gospodarczy Dąbrowy Górniczej oraz stworzenie ram prawno-organizacyjnych do proekologicznego uporządkowania przestrzeni w jej najbliższym sąsiedztwie.

Aby to osiągnąć należy wybudować wiadukt, łączący bramy towarowe nr 8 (czynna) na Tworzniu i nr 7 (możliwe ponowne uruchomienie) na ulicy Towarowej z ulicą Podlesie. Na Podlesiu jak na Hucie – droga dwupasmowa z pasem zieleni oraz chodnikiem połączy zakłady AMP ze węzłem S1, umożliwiając przemieszczanie dowolnej liczby ciężarówek (TIR-ów).

I tu mamy pierwszy efekt ekologiczny – absolutny brak zabudowań przy tym ciągu komunikacyjnym – oraz biznesowy – wzdłuż całego wschodniego Podlesia aż do S1 można umiejscowić firmy obsługujące Hutę np. logistyczne (bazy TIR-ów), które teraz nielegalnie powstają głównie na Tworzniu. Dla takich miejsc proponujemy nazwę – Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG), gdzie docelowo można przenosić również inne uciążliwe dla Mieszkańców naszego Miasta firmy, choćby ze Strzemieszyc czy centrum Dąbrowy Górniczej, zachęcając je różnymi rozwiązaniami podatkowymi i prawnymi (np. jako wsparta przez Rząd strefa ekonomiczna oparta o ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji).

Następny pozytywny efekt ekologiczny dla mieszkańców Tworznia, Strzemieszyc i Ząbkowic można osiągnąć wprowadzając administracyjne zakazy wjazdu dla pojazdów powyżej 7 ton, a to:

  • na Tworzniu – od numeru 55 do skrzyżowania z Aleją Piłsudskiego,
  • w Strzemieszycach – na ulicy Puszkina przy wyjeździe z firmy Remondis,
  • w Ząbkowicach – na ulicy Związku Orła Białego od skrzyżowania z Aleją Roździeńskiego.

Tym samym samorząd Dąbrowy Górniczej wymusiłby skanalizowanie ruchu transportu ciężkiego przez nowy wiadukt Tworzeń/Podlesie oraz omijanie Ząbkowic poprzez rondo Gołonoska/Związku Orła Białego przez tereny inwestycyjne Tucznawa.

Przy okazji należałoby zrealizować (dokończyć) obwodnicę dla Ząbkowic i Tucznawy.

Pieniądze z programu Mosty Plus wydają się być pisane pod takie inwestycje…

Categories: Urzędy, Zielona DG Tags: Tagi: ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *