Tag: ArcelorMittal

Wniosek o natychmiastowe tymczasowe zamknięcie zakładów ArcelorMittal Poland

1 Comment

No i stało się – na ręce p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz m.in. Ministra Ochrony Środowiska został wystosowany wniosek o natychmiastowe tymczasowe zamknięcie zakładów hutniczych ArcelorMittal Poland S.A. (zobacz) – do czasu sporządzenia niezależnego od władz huty i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach raportu o stanie technicznym instalacji i urządzeń, w tym urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem.

Wniosek ten, zapowiadany przez Stowarzyszenie Mój Tworzeń w serwisie informacyjnym „O czym szumią dęby”,

został wysłany do wiadomości m.in. posłów na Sejm RP Roberta Warwasa, Waldemara Anzela i Barbary Chrobak, senatora RP Arkadiusza Grabowskiego, Marszałka i Wojewody Śląskiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

O dalszych losach pisma Stowarzyszenia Mój Tworzeń w Dąbrowie Górniczej będziemy Państwa informować w tym serwisie i na profilu Stowarzyszenia na Facebooku.

Huta zatruwa Dąbrowę. Tysiące ton pyłów nad miastem

1 Comment

Tu się nie da żyć, jesteśmy u kresu wytrzymałości. Huk maszyn, 700 ciężarówek dziennie przejeżdżających przez wąską ulicę, spadający z nieba czarny pył lub brokat. Na ulicy Tworzeń w Dąbrowie Górniczej panuje apokaliptyczny krajobraz. Domy usytuowane pośród dymiących kominów przypominają bardziej ukraiński Czarnobyl niż miejsce do zamieszkania. Rocznie na okolicę spadają tony pyłu. Ludzie muszą w tym żyć

Problemy zaczęły się, gdy w 2007 roku zmniejszona została strefa ochronna wokół Huty Katowice, dzisiaj to koncern ArcelorMittal. Urzędnicy twierdzą, że uczyniono to na samą prośbę dąbrowian, którzy podobno chcieli się w tym miejscu osiedlać.

Pozostawiono część domów, których nie wykupiono pod budowę huty Katowice. Ich wykup obecnie wiązałby się z kosztami dla miasta i skarbu państwa. Od tego czasu zaczęła się wolna amerykanka. Nikomu nie zależy na tym, by zmienić plan zagospodarowania przestrzennego i cały teren przeznaczyć tylko pod przemysł. Mieszkańcy zostali sami ze swoimi problemami.

Pomimo zapewnień o inwestycjach i wielkich pieniądzach na nie, hałas nie zmniejszył się, pyłów jest coraz więcej. Koncern nic nie robi dla nie tylko dla zmniejszenia uciążliwego sąsiedztwa, ale zdrowia mieszkańców Dąbrowy Górniczej – uważa Jan Pietraga ze Stowarzyszenia Mój Tworzeń.

Argumenty te odpiera huta. – Obecnie prowadzimy inwestycje, które wkrótce znacząco zmniejszą nasze oddziaływania na środowisko. Łączna wartość projektów przekracza 700 mln zł – wyjaśnia Marzena Rogozik z biura prasowego ArcelorMittal. Dodaje, że spółka aktywnie włącza się w życie Dąbrowy i wspiera szkoły wyposażając je w sprzęt komputerowy.

Z ustaleń „Faktu” wynika, że koncern odprowadza do budżetu miasta ok. 50 mln zł z tytułu podatku od nieruchomości. To spore pieniądze. – Nie widzimy żadnej poprawy, z roku na rok jest coraz gorzej  – kwituje Jan Pietraga.

Bartosz Matylewicz rzecznik urzędu miejskiego w Dąbrowie Górniczej wyjaśnia, że miasto nie ma prawa skontrolowania huty, bo działa ona w oparciu o tzw. zintegrowane pozwolenie dla dużych zakładów. Co oznacza, że kontrole przeprowadzają tylko służby Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Miasto może tylko powiadamiać o awariach lub niepokojących zdarzeniach.

Autor: REC, FAKT24