Tag: Poseł

Wniosek o natychmiastowe tymczasowe zamknięcie zakładów ArcelorMittal Poland

1 Comment

No i stało się – na ręce p.o. Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz m.in. Ministra Ochrony Środowiska został wystosowany wniosek o natychmiastowe tymczasowe zamknięcie zakładów hutniczych ArcelorMittal Poland S.A. (zobacz) – do czasu sporządzenia niezależnego od władz huty i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach raportu o stanie technicznym instalacji i urządzeń, w tym urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem.

Wniosek ten, zapowiadany przez Stowarzyszenie Mój Tworzeń w serwisie informacyjnym „O czym szumią dęby”,

został wysłany do wiadomości m.in. posłów na Sejm RP Roberta Warwasa, Waldemara Anzela i Barbary Chrobak, senatora RP Arkadiusza Grabowskiego, Marszałka i Wojewody Śląskiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

O dalszych losach pisma Stowarzyszenia Mój Tworzeń w Dąbrowie Górniczej będziemy Państwa informować w tym serwisie i na profilu Stowarzyszenia na Facebooku.

Kolejny sojusznik w walce z WIOŚ – Poseł na Sejm RP Barbara Chrobak

No Comments

Pani Poseł to kolejna osoba po Senatorze RP Arkadiuszu Grabowskim, która zainteresowała się losem Mieszkańców Tworznia w Dąbrowie Górniczej oraz „nowym rzecznikiem AMP”, tj. Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Katowicach.

Mamy nadzieję, że razem z nimi będziemy mogli wreszcie poczuć się jak we własnym domu – a nie komórce AMP

Categories: Urzędy, Zanieczyszczenia, Zielona DG Tags: Tagi: , ,