One Reply to “Tworzeń mówi: „Dość!””

  1. Witamy Zielone okolice Huty Katowice!

    Zespół Rolowanej Dąbrowy zaoferował nam miejsce, w którym możemy się wypowiadać i pokazywać to wszystko, co oferują nam zakłady Huty Katowice (a właściwie jego właściciela ArcelorMittal Poland SA) oraz inni równie mili sąsiedzi. Chcemy w tym miejscu zogniskować wszystkie problemy, które „oferuje” Huta – pyły, hałas, pędzące TIRy – przewożące towar stalowy i odpady poprzemysłowe…
    Nie bójcie się – stwórzmy wspólne forum osób krzywdzonych codziennie przez sąsiadujące zakłady hutnicze (i kilka innych, umiejscowionych na ich terenie, jak TAMEH, Air Liquide etc.), a Stowarzyszenie Mój Tworzeń – póki nie dojdziemy do wniosku, że trzeba założyć jakąś organizację skupiającą Zielone Dzielnice Dąbrowy Górniczej – będzie występowała do instytucji, urzędów, a przede wszystkim ArcelorMittal Poland S.A. o poważne potraktowanie zdrowia i życia Mieszkańców Zielonych Dzielnic, ich zwierząt i posesji, degradowanych przez wpływ warunków stwarzanych przez Hutę!
    Oraz – jak np. na nielegalnym parkingu na Tworzniu / Al. Piłsudskiego – przez samych pracowników AMP…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *